Maksumäärad 2017. aastal

Maksumäärad 2017. aastal:
Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus.
Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 236 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus.
Töötuskindlustusmakse töötajale – 1,6%
Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%
Pensionikindlustuse kontrollimine www.pensionikeskus.ee

Sotsiaalmaks – 33% (tööandja)
Töötuskindlustusmakse tööandjale – 0,8%

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus.
Minimaalne palk on 470 eurot kuus (2,78 eurot tunnis)