Raamatupidamise teenused

Raamatupidamise teenused väikefirmadele Eestis
Baaspakitis on:

  • Algdokumentide kontroll ja töötlemine.
  • Müügiarvete koostamine.
  • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine.
  • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros.
  • Aruandvate isikute arvestamine
  • Põhivara arvelevõtmine, mahakandmine ja amortisatsiooni arvestamine.
  • Käibemaksu arvestamine.
  • Bilansi ja kasumiaruande koostamine.
  • Palga arvestamine.
  • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine.

Raamatupidamise teenused alates 40 eurot/kuus (+ KM).
Võtke meiega ühendust raamatupidamise teenuse hinnapakkumise saamiseks.